Mikko Surakka

surakka_mikko

Mikko Surakka är Pharmia Ab:s Sales and Account direktör och alumn från farmaceutiska fakulteten.