Pekka Sauri

Pekka_Sauri

FD Pekka Sauri är företagare och tidigare arbetslivsprofessor vid statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Han har verkat som Helsingfors vice stadsdirektör 2003-2017. Han är fil. lic. i psykologi från pedagogiska fakulteten samt filosofie doktor från Brunel University, London.