STYRELSEN 2018

Direktör för kommunikation och samhällsansvar Arja Suominen, Finnair (ordförande)

Veterinärmedicine doktor, VMD Tuula Honkanen-Buzalski Ny

Direktör Antti Huhtamäki, lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA)

Kansler, professor Kaarle Hämeri, Helsingfors universitet Ny

Direktör Tuuli Kousa, OP

Odontologie lic.,BMus, operasångerska Laura Leisma, City­tandläkarna/Oral

Advokat, JM, FM Jukka Lång, Dittmar&Indrenius Ny •

Styrelseordförande Susanna Miekk-oja, Tracefi Oy

FD Sole Molander, the juicePlus+ Company Aps

Facklitterär författare och journalist Marjo T. Nurminen Ny

Verksamhetsledare Katariina Styrman, Suomen saunaseura ry

Verkställande direktör Reidar Wasenius, Finnish Business Angels network (FibAn)