Alumn – Erbjud en praktikplats

Av de alumner som utexaminerades år 2012 arbetade 17 procent i små eller medelstora företag fem år efter att de utexaminerats. Denna sektor var enligt karriärsuppföljningsenkäten från 2017 den näst största arbetsgivaren efter kommunsektorn. Därför stärker universitetets karriärsservice i år samarbetet med små och medelstora företag, så att studerande kan bekanta sig med dem som potentiella arbetsgivare redan under studietiden. Samtidigt ökar företagens kunskap om universitetsstuderandenas mångsidiga kompetens.

Målsättningen för praktikprogrammet Think Career, som inleds våren 2019, är att hitta nya praktikmöjligheter för studerande bland små och medelstora företag eller inom föreningssektorn. I bästa fall kan arbetspraktikerna betyda mycket för studerandenas sakkunskap och arbetslivskompetens och utveckla deras karriärplanering. Ibland kan studerande även hitta ett mer långsiktigt jobb via sin praktik. För arbetsgivaren erbjuder Helsingfors universitets studerande möjligheten att få nya perspektiv på sin verksamhet och aktuell information om universitetsutbildningen.

I praktikprogrammet Think Career medverkar 12 arbetsgivare och 14 praktikplatser. Eftersom en stor del av programmets företag anställer en praktikant för första gången stöder universitetets karriärservice arbetsgivarna med rekrytering och handledning.

Läs mer om samarbetsmöjligheterna på vår webbplats helsinki.fi/tyonantajapalvelut och
ta kontakt med universitetets karriärservice på adressen employerservices@helsinki