Alumnföreningens medlemmar som mentorer

Mentorerna för perioden 2018-2019 har valts ut bland Alumnföreningens medlemmar. Att fungera som mentor är både roligt och energigivande. Det kräver inte speciellt mycker arbete, endast lite tid och energi, beskriver Otto Mattsson som fungerat som mentor flera gånger. Denna period blir över 100 adepter mentorerade av 29 alumner. Varje mentor har 2-5 studerande i sin grupp. Grupperna träffas under ett halvt år i egen takt och på det sätt som passar dem bäst. Alla samlas till en gemensam avslutande tillställning i maj.

Vi meddellar på denna sida och per e-post när mentoransökningen för nästa år öppnas. Kontrollera via din personliga länk att du har valt ”Fungera som mentor” som intresseområde. Du hittar den personliga länken i e-postmeddelandet med rubriken Medlemsavgiften 2020 och uppdatering av kontaktuppgifter eller Välkommen som medlem av Alumnföreningen.