Ämnesföreningarnas alumn- och och arbetslivsansvariga

Facebook-gruppen HYY:n työelämä ja alumnit grundades 2015 och har redan 400 medlemmar. Gruppen riktar sig för personer som är intresserade av arbetslivs- och alumnverksamhet och har som målsättning att fungera som plattform och bollplank för arbetslivs- och alumnansvariga personer i studentföreningarna samt  aktörer inom HYY och Alumnföreningen.

I gruppen delas information om aktuella arbetslivsevenemang och lediga arbetsplatser inom föreningssektorn. Gruppen fungerar som mötesplats och diskussionsplattform om arbetslivsfenomen bland olika aktörer inom föreningssektorn.