ANSTÄLL EN PRAKTIKANT

Kaikkiin opintoihin Helsingin yliopistolla voi kuulua harjoittelu. Koska yliopiston oppiainevalikoima on Suomen laajin, harjoittelijoita voi etsiä monenlaisiin tehtäviin. Lisätietoa harjoittelusta saat yliopiston urapalveluilta.

Alla studieinriktningar på Helsingfors universitet kan innehålla en praktikperiod. Eftersom Helsingfors universitet har Finland bredaste utbud av läroämnen går det att hitta praktikanter för ett flertal olika uppgifter. Mera information får du från universitetets karriärservice.

Praktikanten kan utföra olika rapporter, förfrågningar och andra undersökningar och projekt som gynnar organisationen. Praktiken leder även ofta till en framtida rekrytering. Praktikperiodens längd är i medeltal 3 månader. Alla praktikplatser publiceras på Rekrynet.

Du kan även erbjuda praktikplats åt en internationell studerande. Helsingfors universitet erbjuder undervisning genom över 40 internationella magisterprogram.

Praktikperioden är en del av studierna för den studerande. Därför bör praktikanten ha en instruktör samt arbetsuppgifter som är relevanta för studierna. Ifall branschen inte har ett kollektivavtal är praktikantens ersättning för heltidsarbete minst Fpa:s minimilön för arbetsvillkor.

Helsingfors universitet publicerar inte oavlönade praktikplatser. Vi bibehåller oss rätten att inte publicera praktikplatser som inte passar för våra studerande. Bekanta dig med Rekrynets publikationsvillkor.