Arbetsgivare – kom med i TVEX-nätverket

Är du som arbetsgivare intresserad av att erbjuda Tvex-studenter, tvexare, en praktikplats med svenska som arbets- eller handledningsspråk, eller möjlighet att skugga en svenskkunnig expert under en arbetsdag? Kom med i Tvex-nätverket!

Nätverket ger studenterna möjlighet att få arbetserfarenhet på svenska och etablera sig på den svensk- och tvåspråkiga arbetsmarknaden redan under studietiden. Som arbetsgivare får du synlighet bland studenterna, möjlighet att framstå som en attraktiv arbetsgivare och chans att knyta kontakter till framtidens tvåspråkiga experter. Nätverket skapas som en del av projektet “Tvåspråkiga experter i arbetslivet” som pågår 2019–2020 och möjliggörs med hjälp av understöd från stiftelsen Tre Smeder.

Registrera dig i nätverket här! Företagets namn och e-postadressen som anges i blanketten publiceras i Tvex-nätverket på Helsingfors universitets webbplats.

Praktikperioden är tre månader lång och studenterna avlägger den vanligen efter det andra studieåret. Studenterna har möjlighet till finansiellt stöd (praktikstöd) från universitetet.

Skuggning innebär att studenten under en arbetsdag följer med/observerar en eller flera personer på arbetsplatsen med syfte att få en inblick i arbetslivet (s.k. job shadowing). Inför skuggningen skriver studenterna på ett avtal om tystnadsplikt.

Målet är att bygga upp ett nätverk av organisationer och företag som tvexare kan vända sig till när de söker svensk- och flerspråkiga praktikplatser eller experter att skugga. Observera att du inte garanterar studenterna praktik eller skuggningsmöjligheter genom att registrera dig som arbetsgivare i nätverket. Det är inte heller garanterat att studenterna tar kontakt med dig. Syftet med nätverket är att fungera som en kanal mellan de som är i behov av tvåspråkiga experter och de som besitter den kompetensen.

Vi hoppas du vill vara med!

Vid frågor om nätverket kontakta projektkoordinator Maria Forsius, maria.forsius@helsinki.fi