Fakulteternas arbetslivsevenemang

Arbetslivsevenemangen som anordnas av studerandena själva är effektiva tillställningar för att hitta nya samarbetsmöjligheter och göra det egna läroämnet mera känt. Ämnes- och fakultetsföreningarna samt deras samarbetsparter ordnar under året olika arbetslivsevenemang runtom på universitetets campus. Alumnföreningen kommunicerar om dessa åt sina medlemmar samt hjälper till att verkställa evenemangen.

På Gumtäkt campus anordnades år 2017 för första gången arbetslivs- och rekryteringsevenemanget ”Kumpulan potentiaali”, riktat för studerande av matematik och naturvetenskaper. Över 50 olika företag deltog i evenemanget. Evenemanget ordnades även 1.11.2018 och 14.11.2019.

I början av december 2017 anordnade pedagogiska fakultetens ämnesförening Condus för första gången arbetslivsevenemanget Beha Works. Under evenamnaget kunde man lyssna till olika talturer, delta i workshops samt söka både jobb och få tips angående jobbsökning av olika organisationers representanter på plats.

År 2019 anordnade Statsvetenskapliga fakultetens studentförening Kannunvalajat VTM17-arbetslivsmässa för statsvetare i Tankehörnan och universitetets huvudbyggnads aula. Flera olika organisationer representerade med en egen monter på plats.