Föreslå en Pro Gradu-avhandling

Olika projektbaserade forsknings- och kartläggningsuppgifter lämpar sig utmärkt för en pro gradu-avhandling. För den studerande är gradun ett prov på kunnande och en helhet till vilken man definierar en forskningsuppgift, målsättning, omfattning och tidtabell.

När du meddelar ditt ämne syns det på Rekrynet för studerandena. Dessa kan sedan ta kontakt direkt, ifall ämnet är intressant och relevant för deras studier. Studenten ser själv till att avhandlingens ämne och projektet blir godkänt av sin egen ämnesfakultet.

Finansieringsalternativ: arbetsförhållande, lön eller faktura, ifall studeranden är företagare eller yrkesutövare/frilans. Helsingfors universitet har inte praxis för gåvobrev eller någon stiftelse för finansiering av pro gradu-avhandlingar.

Läs mera om arbetstagarservicen