Rekrytera en studerande

Helsingfors universitets Rekrynet når studerande och nyutexaminerade som söker arbete relevant för sin utbidlning. Åt studerande kan man t.ex. erbjuda deltidsuppgifter och -projekt som går att utföra vid sidan av studierna. Bland de nyutexaminerade finns personer för mer utmanande uppgifter. Din annons publiceras med ett par dagars fördröjning på Rekrynet.

Helsingfors universitet har 11 fakulteteter med sammanlagt över 300 läroämnen. Både kunnandet och expertisen är bred och tväretenskapligt.

När du vill nå internationella studerande eller nyutexaminerade vid Helsingfors universitet, skriv då din arbetsplatsannons på engelska. helsingfors universitet har 2200 internationella studerande.

Läs mera om arbetstagarservice