Styrelseplatser i startup-företag

Helsinki Innovation Services (HIS), som Helsingfors universitet äger, hjälper forskare att grunda startupföretag, så att de kan kommersialisera sina forskningsrön.

– Alumner som är erfarna inom sina branscher är välkomna som styrelsemedlemmar i de nya företagen, men även som företagare eller medlemmar av ett företagsteam, säger VD Jari Strandman. Som bäst är 20 kommersialiseringsprojekt under förberedelse vid HIS. Ifall de framskrider så långt som till företag behövs det åtminstone tre medlemmar i styrelsen. Vanligen representerar en medlem forskarna, en annan företräder Helsingfors universitets stiftelser, och den tredje eller därpå följande medlemmen vill man att är en erfaren och motiverad utomstående person.

Nanojet, grundat vid Campus Gumtäkt, utvecklar teknologier med vilka 2D-mikroskop enkelt kan användas för 3D-modellering. Det här innebär betydande inbesparingar för laboratorier. 3D-­mikroskop kostar hundratusentals euro medan 2D-mikroskop bara kostar en tiondel av det.

GlucoModicum, grundat vid Campus Gumtäkt, tillverkar teknologi med vilken man kan mäta blodsockerhalten utan att sticka en nål igenom huden.

Solubility Company, grundat i Vik, utvecklar teknologi för företag inom läkemedelsbranschen som gör det möjligt att mäta lösligheten av ett läkemedel redan i ett tidigt utvecklingsskede. Information i ett tidigt skede ger företagen kännbara inbesparingar. Ifall det visar sig att läkemedlet löser sig dåligt i kroppen måste det uppmärksammas i produktutvecklingen, och ibland måste man helt överge utvecklingen av förformen av medicinen. Just nu håller man på att grunda ett företag vid Campus Vik som producerar ett vaccin för bin mot amerikansk yngelröta. Det är fråga om världens första vaccin som utvecklats för insekter. Enligt Strandman grundas det årligen mellan fem och tio spinout-företag av den här sorten vid världens toppuniversitet.

– Det är ett litet antal, men värdeökningspotentialet för dessa företag är väldigt stor, eftersom konkurrenskraft skapas av spetsforskning och nya uppfinningar. Till exempel den kommersiella potentialen av det nyskapande cancervaccin som utvecklas vid Valo Therapeutics kan räknas i miljarder, säger Strandman.

Ta kontakt:
jari.strandman@helsinki.fi
eller +358 40 7006968