Universitas, kontakten till vetenskaperna

”Examen avbröt väl påbörjade studier”, skämtade vi i Mejlans på våren 1984. Vi hade bråttom ut i världen: till arbetsplatserna, lönerna, till specialiseringar och till ett liv som självständiga vuxna. Att skaffa det första egna hemmet, den första bilen och att betala tillbaka studielånet, tog vår tid och energi i anspråk. Men sedan började vi träffa tidigare lärare, kurskamrater och bekanta från nationerna och ämnesföreningarna. Universitetet släppte inte taget om oss.

Som ung medicinare var jag mest intresserad av mitt eget vetenskapliga område. Med stigande ålder och livserfarenhet breddades mitt perspektiv och jag började gräma mig över att jag under studietiden inte dragit mer nytta av universitas – det breda akademiska lärosätet.

I Alumnföreningens verksamhet har jag fått en ny kontakt till både min egen och andras fakulteter. Jag häpnas över hur mycket vetenskapen har utvecklats och universitetet förändrats sedan jag utexaminerades! Som läkare blir jag allt mer bekymrad över alla alternativa ”sanningar”, falska nyheter, vidskepelse och direkt humbug som florerar, trots att befolkningens utbildningsnivå åtminstone i mätningar är högre än någonsin. Medicin är en vetenskap, inte en åsikt! Visst behövs det fler erfarenhetsexperter än tidigare, men något enskilt twitterfenomen kullkastar inte vetenskapliga fakta. Världen behöver mer kunskap, fakta och forskning. Annars kan vi varken bemöta klimatförändringen eller några andra globala utmaningar. Hållbar utveckling baserar sig på vetenskapliga fakta. Det 29:e verksamhetsåret för Helsingfors universitets alumnförening har redan fått en bra start. Vi är snart uppe i 7 500 medlemmar.

Inom kort röstar vi in en ny riksdag i landet. Finansieringen av vetenskap, forskning och utbildning är ett viktigt tema i detta. Vår kära alma mater har utbildat oss att tjäna fosterlandet och samhället. Helsingfors universitet behöver sina alumner. Det är vår tur att ge tillbaka och göra vårt för att trygga universitetets framtid. Vid världens stora och traditionella universitet är alumnskapet en väsentlig del av universitetets brand, verksamhet, samhällskontakt och finansiering. Alumnitet är den lärdom, som vi tagit del av vid universitetet. Kontakterna som vi har skapat under studietiden. En examen som stoltserar med ett sigill från Finlands främsta universitet.

Välkommen med i den aktiva alumnverksamheten – ta i år med dig åtminstone två studiekamrater.

Kati Myllymäki
Vd för Finlands läkarförbund
Ordförande för Alumnföreningens delegation 2017-2019
Alumn i medicin