Under medeltiden var monster en essentiell del av världsbilden i Västra-Europa och många kända...