UNISPORT SÄSONGKORT – SPARA nästan 150 €

UniSport

UniSport Helsinki. Töölö.

Unisport är Helsingfors universitets, Aalto universitetets, Hankens och Konstuniversitetets gemensamma motions- och välfärdsorganisation, som erbjuder Alumnföreningens medlemmar motions- och välfärdsservice för olika behov till förmånskundpris. Unisport är ett ställe dit alla är välkomma och där det är en bra positiv atmosfär. Det viktigaste är friheten att röra sig på det sätt som man själv väljer.Unisports motionscenter finns i Gloet, Tölö, Mejlans, Gumtäkt och Otnäs. Unisport service:

  • Med säsongkort får du tillgång till alla Unisport gym, gruppträning och onlinelektioner samt bollsportsgrupper
  • I serviceutbudet finns bland annat massage, olika motionskurser och personal training service
  • Gratis pausgymnastik: pausgymastik filmer finns att se på Unisports webbsidor

Medlemmar i Alumnföreningen erhåller som medlemsförmån alla Unisports säsongkort till förmånskundpris. Du kan välja ett säsongkort (halvdag eller heldags) som är i kraft 12 månader, 4 månader eller 1 månad. Ifall du väljer ett 12 mån. säsongkort (576 €) sparar du 147 € i jämförelse med normalpriset! Alumnföreningens medlemmar får också en liten rabatt på Unisport service (massage, kostplanering, kroppsskanning).

Heldagskort för alumner
12 mån. 576 € (reg.pris 723 €)
4 mån. 219 € (reg.pris 261 €)
1 mån. 62 € (reg.pris 72 €)

Halvdagskort för alumer
12 mån. 459 € (reg.pris 576 €)
4 mån. 189 € (reg.pris 223 €)
1 mån. 51 € (reg.pris 63 €)

Unisport förbehåller sig rätten till prisändringar. Se all service, priser och motionscentrens uppgifter på Unisport webbsidor via länkarna under.