Ville Sinnemäki

Filosofie magister Ville Sinnemäki börjar som Alumnföreningens nya verksamhetsledare i april. Arbetsfältet är bekant för honom ur många synvinklar. Sinnemäki studerade fransk filologi på översättarlinjen vid Helsingfors universitet och blev magister 2006. Under sin studietid verkade han aktivt i olika studerandeorganisationer, bland annat i studentkårens styrelse och som kurator vid Eteläsuomalainen osakunta. Han var också gratist vid sin promotion, studentrepresentant i universitetskollegiet och arbetade korta perioder i universitetets administration.

–Min examen inom humaniora har erbjudit mig en stark grund för arbetslivet. I slutändan har jag inte jobbat som översättare, men inom många uppgifter behöver man generella kunskaper, förmåga till förändring, förmåga att se stora helheter och kapaciteten att ta till sig stora mängder information, säger Sinnemäki.

Efter att Sinnemäki blev magister arbetade han några år som kultursekreterare på HUS. Då blev han bekant med Alumnföreningens verksamhet eftersom HUS och Alumnföreningen samarbetade, med bland annat arrangemang av Alumnfesten. De senaste åtta åren har Sinnemäki arbetat vid Konstuniversitetet som utgörs av Sibelius Akademin, Bildkonstakademin och Teaterhögskolan. Han jobbade som generalsekreterare för Konstuniversitetets studentkår och därför är arbetet med att driva en akademisk förening bekant för honom sedan tidigare.

–Det är härligt att komma tillbaka till sin alma mater. Jag ser Alumnföreningens framtid som ljus, trots att coronaviruset för tillfället gör verksamheten mera utmanande. Föreningen har en stark grund och en stor potential. Vi är en nära samarbetspartner till universitetet och tillsammans driver vi alumners och bildningens sak.