Alumnföreningens årsmöte

Klubba_RGB

Helsingfors universitets alumnförening rf:s ordinarie årsmöte. På mötet behandlas bl.a. bokslutet och verksamhetsberättelsen 2022 samt godkännande av verksamhetsplanen, budgeten och medlemsavgiften för året 2024. Därtill väljs ersättare till de avgående medlemmarna av delegationen och styrelsen.

Servering efter mötet. Välkommen med och påverka föreningens gemensamma ärenden!

Torsdag 16.11.2023 klockan 17-19, Soc&Koms festsal (Snellmansgatan 12).


Liknande händelser