Alumnföreningens årsmöte

Klubba_RGB

Alumnföreningen vid Helsingfors universitet rf:s ordinarie årsmöte arrangeras torsdagen 16.11.2023 kl. 17.00 i Svenska social- och kommunalhögskolans festsal (Snellmansgatan 12, ingång från Yrjö-Koskinens gata). Under mötet behandlas bland annat bokslutet och verksamhetsberättelsen för året 2022 samt godkännandet av verksamhetsplanen, budgeten och medlemsavgifter för år 2024. Därtill väljs nya medlemmar till delegationen och styrelsen. Traktering efter mötet.

Mötets föredragningslista samt verksamhetsberättelsen 2022, verksamhetsplanen 2024 och styrelsens förslag till medlemsavgifter finns till påseende på föreningens hemsida och tillsammans med de övriga mötesmaterialet på kontoret (Universitetsgatan 3, 3. våningen) vardagar klockan 10-16. Om du vill bekanta dig med materialet på kontoret ber vi dig vara i kontakt med oss på förhand.

Du kan också uttrycka din åsikt om de ärenden som behandlas på mötet via epost till: hu@alumnforeningen.fi. Officiella förslag kan dock endast göras på själva mötet. Det finns inte en möjlighet att delta på mötet på distans. Välkommen med och påverka!

Torsdag 16.11.2023 klockan 17-19, Soc&Koms festsal (Snellmansgatan 12, ingång från Yrjö-Koskinens gata).