MIKA SALMINEN ÅRETS ALUMN 2021

Kuva. THL

Som Årets Alumn ämnar Mika Salminen lyfta frågan om att det mitt under pågående coronapandemi vore relevant att granska restriktionernas effekter på samhället som helhet.

– Sinnet för proportioner förloras alltför lätt i en krissituation. En del äldre människor tar varningarna på så bokstavligt allvar att de över huvud taget inte går ut. Det innebär att deras kondition drastiskt försämras.

Salminen blev rikskändis i mars i år då det var hans uppgift som hälsosäkerhetsdirektör på Institutet för hälsa och välfärd att vid informationstillfällena förklara varför man bekämpade spridningen av coronaviruset som man gjorde.

Docent i virologi, Årets Alumn 2021 Mika Salminens publikföreläsning: Tänk om vetenskapen inte hade hittat mikroorganismer?

To 25.3.2021 kl. 17, platsen bekräftas senare