MIKA SALMINEN ÅRETS ALUMN 2021

Mika_Salminen_vuoden_alumni_sv_920x613

Vårens höjdpunkt för Alumnföreningen är Årets Alumn 2021 Mika Salminens festföreläsning: Tänk om vetenskapen inte hade hittat mikroorganismer?

Docenten i virologi Mika Salminen har utan tvivel varit den mest synliga vetenskapliga experten i Finland under det gågna året. I egenskap av Direktör för hälsosäkerhetsavdelningen vid Institutet för hälsa- och välfärd har han som uppgift att förklara orsakerna till bekämpningsstrategin av coronavirus spridning.

Salminen studerade mikrobiologi på Helsingfors universitets matematisknaturvetenskapliga fakultet 1984-1994, då han doktorerade. Förutom THL har Salminen arbetat som forskare, avdelningschef för European Center for Disease Prevention and Control och som chef för HIV-enheten vid THL:s föregångare, Folkhälsoinstitutet.

”Jag försöker presentera ärendet så klart som möjligt, utgående från den information som står till förfogande. Då kan man inte ha totalt fel, och ifall man har det så måste man vara skonsam mot sig själv och gå vidare.Under en lång kris görs det ofrånkomligt fel, men man måste bara ta lärdom”, konstaterar Salminen.

Under sin festföreläsning tänker Salminen tala om hur stor påverkan mikrober har på alla våra liv. Hur skulle världen se ut i våra ögon ifall vi inte skulle känna till mikrober? Hur långt skulle mänskligheten ha kommit utan att ha någon kunskap om mikrober? I slutet på föreläsningen har deltagarna en möjlighet att ställa frågor åt Salminen.

Föreläsningen är en del av Temaåret för forskningsbaserad kunskap 2021.Evenemanget öppnas av vice-ordförande för Alumnföreningens styrelse Varmas överläkare Jan Schugk. Det är tyvärr inte möjligt att närvara på plats under föreläsningen. Länken till direktsändningen skickas åt alla anmälda före evenemanget. Länken finns även i länklistan här under.

Årets Alumn är en positiv ambassadör för Helsingfors universitet. Till uppgiften utses årligen en person som med sin verksamhet har stött principerna vid Helsingfors universitet, främjat uppskattningen av akademisk utbildning samt lyft den akademiska Helsingfors andan.