Alumn­grup­per­na och lo­kalklub­bar­nas program för 2019

Alumnföreningen samarbetar aktivt med flera olika alumngrupper. Medlemmarna i Alumnföreningen kan gå med i grupperna i samband med att de betalar medlemsavgiften. Bekanta dig med grupper och lokalklubbarnas verksamhet!