Alumnien Arvokahvila – Värdegrunsdcafé

Yhteisollisyys_HY

Helsingfors universitets värderingar förnyades i början av året 2021 i och med universitetets förnyade strategi. Våra gemensamma värden sanning, bildning frihet och gemenskap utgör vår strategis värdegrund och styr den dagliga verksamheten och interaktionen. Värderingarna är vårt universitets grundstruktur och på dessa värderingar baseras allt det som vi strävar efter och det som vi uppfattar som bra eller dåligt. Värderingars betydelse är inte statisk utan betydelsen skapas kontinuerligt då man tillsammans diskuterar värderingar och därför vill vi bjuda in alumner till en gemensam diskussion kring värderingar.

Helsingfors universitet och Helsingfors universitetets alumnförening arrangerar tillsammans ett virtuellt kafe ”arvokahvila” i Zoom. I programmet ingår intressanta synpunkter om universitetets värderingar och deras betydelse. I det virtuella kafeét kan alla delta i faciliterade gruppdiskussioner där man kan tala om vad värderingar betyder för en själv och hur värderingar borde synas i alumnverksamheten.

Evenemangets program

Välkomsthälsning
Kontaktchef Minnis Vierikko, Helsingfors universitet, Helsinki Alumni -gemenskapen
Verksamhetsledare Ville Sinnemäki, Helsingfors universitets alumnförening

Introduktion
Helsingfors universitets värderingar, kansler Kaarle Hämeri
Vad betyder värden för mig, professor Tuomas Heikkilä
Hur syns universitetets värderingar i mitt arbete, fackboksförfattare och vetenskapsjournalist Marjo T. Nurminen

Workshop-arbete

Sammanfattande diskussion

Detta evenemang är en del av Helsingfors universitets och Helsingfors universitets alumnförenings samarbete inom alumnverksamhet.  Alumner erbjuds ett brett spektrum av verksamheter.

Helsinki Alumni är Helsingfors universitets kostnadsfria alumngemenskap. Tillsammans skapar vi Finlands största specialistgemenskap där du har möjlighet att nätverka kring vetenskap, dela med dig av ditt kunnande, utnyttja mångsidiga alumntjänster och alltid lär dig nytt.

Helsingfors universitets alumnförening är alumnernas självständiga och aktiva förening som erbjuder sina medlemmar ett mångsidigt program: seminarier, kulturevenmang, resor, fester och prisvärda förmåner från våra samarbetspartners samt en möjlighet att påverka universitetsgemenskapens utveckling.

Måndagen 7.6.2021 kl 16-18. Evenemangets zoom-länk skickas senare åt alla som anmält sig och publiceras även på föreningens webbsidor.