(INSTÄLLT) FÖRELÄSNINGSSERIEN REDAN DE GAMLA GREKERNA: TIMO TUOMI

INSTÄLLT (13.3.2020)

FD Timo Tuomi: Olemmeko kaikki kreikkalaisia? Suomalaisia arkkitehteja kulttuurin juurilla. Timo Tuomi behandlar temat ur arkitekturens synvinkel.

Uttrycket redan de gamla grekerna… används då man hänvisar till något antikt och vill ge tyngd åt sitt uttalande. Detta gamla talesätt vittnar om den betydelse antiken haft för Västerlandet. Kulturen som greker och romare skapade har levt vidare under senare tidsperioder, utvecklats, förändrats och anpassats. Man kan påstå att rötterna till den europeiska identiteten hittas bl.a. i den antika grekiska traditionen och i det judisk-kristna kulturarvet, arabvärldens betydelse inte heller att förglömma.

Denna föreläsningsserie är ett samarbete mellan Christine och Göran Schildts stiftelse och Alumnföreningen vid Helsingfors universitet.

Ons 1.4.2020 klo 17, Aurora-salen 230, Brobergsterassen 10