Företagsbesök på Orion – Tulevaisuuden hyvinvoinnin rakentajat

Kuva: Orion

Är du intresserad av forskning och utveckling på Finlands största läkemedelsföretag? Vill du veta vilka karriärsvägar som är möjliga på Orion? Det virtuella företagsbesöket på Orion är för medlemmar av Alumnföreningen, speciellt för alumner som är intresserade av medicinsk forskning och utveckling samt för dem som precis ska inleda sin karriär eller funderar på nästa karriärsdrag. Under tillställningen får vi bekanta oss med två anställda på Orion som har skapat sig en intressant karriär inom medicinindustrin.

Program

Tillställningen öppnas, kommunikationschef Terhi Ormio

Ajankohtaista Orionin tutkimuksesta ja kehityksestäPaula Rytilä, medicinsk chef (Lääketieteellinen ja Lääketurva-osasto, T & K). Professor, specialistläkare, Helsingfors universitet

Proviisorin koulutuksella markkinointijohtajaksi: Sanna Valasmo-Lunkka, marknadsföringschef, Suomen Kaupalliset toiminnot, itsehoitovalmisteet. Provisor, Östra Finlands universitet

Under presentationerna finns det utrymme för frågor.

Tillställningen direktänds via Teams. Teamslänken skickas åt alla som anmält sig närmare evenemanget samt publiceras på föreningens hemsida.

Måndag 25.1.2021 kello 15.00-16.00, Teamslänk