HELSINGFORS UNIVERSITETS ALUMNER RF:S ÅRSMÖTE

Föredragningslistan och bilagorna finns till påseende på föreningens webbplats och på kontoret. Anmäl dig och kom med och påverka. Traktering efter mötet.

Torsdag 19.11.2020 kl. 17–19 Språkcentrets festsal, Fabiansgatan 26