Helsingfors universitets Studia Generalia: Gemenskap 8-26.4

Studia Generalia kuva

Studia Generalia är Helsingfors universitets öppna och avgiftsfria föreläsningsserie för alla vänner av vetenskap och lärande. På våren 2024 behandlar Studia Generalia teman Gemenskap, som är universitetets fjärde värde. Gemenskap är jämlikhet, öppenhet, respekt för andra och att arbeta tillsammans. För att fira temat ordnar vi föreläsningar på olika platser i huvudstadsregionen. Ett mer detaljerat program kommer att publiceras under tidig vår.

8-26.4.2024, olika platser. Ingen anmälning behövs.