Inskription för läsåret 2021-2022

HY_päärakennus

Helsingfors universitets rektor har glädjen att inbjuda universitetets studenter, personal och vänner till inskriptionen för läsåret 2021–2022.

Inskriptionen firas även i år på distans och du kan se webbsändningen på Helsingfors universitets Youtube-kanal från kl. 12.00.

Festprogrammet omfattar rektor Jari Niemeläs inskriptionstal samt personalens och studentkårens hälsningar, som framförs av ordföranden för Helsingfors universitets docentförening Jukka Hoffrén och styrelseordföranden för Studentkåren vid Helsingfors universitet Jessika Isomeri. För musiken under inskriptionen står en kvartett ur Helsingfors universitets studentorkester.

Universitetets ekumeniska inskriptionsgudstjänst kan ses på Helsingfors domkyrkoförsamlings Youtube-kanal (Helsingin tuomiokirkkoseurakunta) efter inskriptionen från kl. 13.30. Inskriptionsgudstjänstens predikan hålls av biskop Teemu Laajasalo. Talet på den konfessionslösa ceremonin hålls av professor Johanna Björkroth och inspelningen av talet kan ses på Helsingfors universitets Youtube-kanal från klockan 13.30.

Välkommen på den virtuella inskriptionen!


Liknande händelser


Gulisäventyret 2021: Alumnkontroll

”En lysande blandning av nytta och nöje” Gulisäsventyret är en tvärvetenskaplig dykning i studentlivet ordnad av Studentkåren vid Helsingfors universitet. Under kvällen orienterar sig gulislagen bland de olika kontrollerna som studentorganisa..

För världen bästa – donatorer stöder universitetet

Hur gör man en donation åt Helsingfors universitet? Hur sköter och placerar universitetet det donerade kapitalet? Vad får man till stånd med donationerna? Välkommen med och diskutera och höra om vad donationer betyder för Helsingfors universitet. I dis..

Soc&Kom-dagen 2021

Alumnföreningen deltar i den årliga Soc&Kom dagen. Programmet publiceras under hösten. Torsdag 18.11.2021, Svenska Social- och Kommunalhögskolan (Snellmansgatan 12)...