Karriärutbildning: Tips och idéer inför arbetsintervjuer

aTalent kuva

En arbetsintervjua är alltid en spännande situation och varje intervju är unik. Särskillt idag då arbetsintervjuer kan arrangeras på många olika sätt t.ex. på plats eller på distans via nätet så kan tips behövas. Vissa tema återkommer dock i många intervjusituationer och genom bra förberedelser kan du vara dig själv och lyckas bättre i intervjun.

Alumnföreningens karriärutbildning våren 2023 hjälper dig genom konkreta tips att lyckas på bästa möjliga sätt i din intervju. Ämnen som behandlas under utbildningen är förberedelser inför intervju, hur man berättar om sitt kunnande och sin motivation samt de typiska felen man kan göra. Ansvariga för utbildningen som arrangeras på nätet är Alumnföreningens partner aTalent Recruiting och deras utbildare Team Lead, Senior Recruitment Manager Sara Juutinen samt Talent Sourcing Manager Henna Sundström.

I slutet av utbildningen finns tid för deltagares frågor. Kom med och använd dig av tipsen och lyckas i dina arbetsintervjuer så att du kan uppnå ditt drömjobb.

Onsdag 8.3.2023 klockan 17-18.30. Utbildningen ordnas helt och hållet på nätet och deltagarlänken skickas åt de som anmält sig.