Kulturhistorisk eftermiddag på Nationalteatern

Alumnföreningen anordnar en Kulturhistorisk eftermiddag på nationalteatern torsdagen den 5.3.2020 fr.o.m kl 16.30. Under en guidad rundtur får vi bekanta oss med Nationalteaterns porträttskatter signerade bl.a. Albert Edefelt och Juho Rissanen. FM MuM Katriina Pyrrö berättar vid sidan av konstverkens historia även om teaterns och operans historia.

Alumnföreningens medlemmar har reserverats en rundtur för 40 personer på Nationalteatern. Rundturen börjar kl 17 och är ungefär två timmar lång. Kaffeservering innan rundturen kl 16.30 vid första balkongens foajé.

Anmäl dig och betala deltagaravgiften 10 € i Alumnbutiken. Deltagaravgiften inkluderar en guidad rundtur samt kaffeservering. Platserna fylls efterhand bland dem som betalat deltagaravgiften. Köp din biljett så fort som möjligt.