Kulturträff: Ilja Repin

Kuva: Ateneum

På Ateneum visas en utställning av den internationella mästaren, bildkonstnären Ilja Repin (1844–1930). Repin är Rysslands berömdaste målare, även älskad i Finland: hans ateljéhem låg på finska sidan i Kuokkala i Terijoki åren 1917–1930. Ilja Repin är framför allt känd som de psykologiska personbildernas och ryska folklivsskildringarnas mästare. På utställningen visas Repins mest kända, mästerligt detaljrika verk såsom Pråmdragarna vid Volga (1870–1873) och Zaporogkosacker skriver brev till den turkiske sultanen (1880–1891) från museet för rysk konst i S:t Petersburg. Bland utställningens otaliga porträtt ingår såväl konstnärens familjemedlemmar som samtidens opinionsbildare inom kulturlivet såsom kompositören Modest Musorgskij och författaren Lev Tolstoj.

Utställningen genomförs i samarbete med Tretjakovgalleriet i Moskva och Petit Palais i Paris. I utställningen ingår över hundra målningar och pappersbaserade verk. Verken lånas bland annat in från Tretjakovgalleriet, Ryska museet och från ryska privatsamlingar. Efter Ateneum kommer utställningen att visas på Petit Palais i Paris.

UTSTÄLLNINGSINTRO OCH DELTAGARAVGIFT

Vi har reserverat 60 platser till utställningsbesöket för Alumnföreningens medlemmar. Utställningsintrot arrangeras i Ateneum-salen, där guiden håller en bildspäckad föreläsning om utställningens bakgrund (längd ca 30 minuter). Efter detta är det möjligt att självständigt bekanta sig med utställningen i egen takt. Försäkra dig om en plats genom att betala deltagaravgiften i Alumnbutiken. Deltagaravgiften fungerar även som anmälan till evenemanget. Priset med museikort är 7 euro och utan museikort 22 euro.

Du behöver varken registrera dig eller logga in för att betala i Alumnbutiken. Du kan betala deltagaravgiften utan att registrera dig. Ifall du har frågor kan du ta kontakt med Alumnkontoret. Tillställningen är fullsatt (11.6.2021).  

On 25.8.2021 klockan 18.15-18.45, Ateneum-salen, Ateneum, Brunnsgatan 2