Litteraturcirkel: Agneta Rahikainen

Kuva: Helen-korpak

Kuva: Helen Korpak

Agneta Rahikainen är gäst på den första litteraturcirkeln i november och hon diskuterar sitt på finska nyss publicerade verk Edith Södergran – Elämä. Agneta Rahikainen är marknadsföringschef vid Svenska litteratursällskapet och har vunnit ett flertal priser för sina biografier. Hon har forskat i Edith Södergrans livsskeden och Södergran-myten under trettio år och är en av de ledande specialisterna inom området. Hon har också publicerat verk om Henry Parland och om Johan Ludvig och Frederika Runeberg.

I Litteraturcirkeln fördjupar man sig i litteraturens olika genrer och författarna själva presenterar sina nya verk. På måndagar är tyngpunkten i skönlitteratur och under tisdagar presenteras facklitteratur som baserar sig på arbete utfört av Helsingfors universitets forskare. Programmet för måndagskvällarna har planerats av S&S förläggare Mirjam Ilvas och Teos VD Nina Paavolainen. Ansvariga för tisdagarnas forskarprogram är humanistiska fakultetens dekan, professorn i facklitteratur Pirjo Hiidenmaa och Finlands facklitterära författare rf:s tidigare ordförande, professor emeritus Markku Löytönen.

Måndag 13.11.2023 klockan 17-18, Porthania sal PIII (Universitetsgatan 3). Du kan också följa med tillställningen på distans.