Soc&kom-dagen: Drömmen om det öppna samhället

Sockomdagen_kuva

Kuva: Pixabay

Drömmen om det öppna samhället handlar om en önskan om att få återgå till en normal vardag utan restriktioner. Men, det öppna samhället kan också innebära att vi öppnar upp samhället ytterligare och gör oss mera tillgängliga för varandra, tack vare alla lärdomar vi fått under pandemin – inte minst med hjälp av digitalisering. Dessutom handlar drömmen om ett mera transparent och rättvist samhälle: ett samhälle som präglas av delaktighet, jämställdhet och respekt för grundläggande rättigheter.

Under seminariet får vi ta del av korta föreläsningar kring temat samt en paneldiskussion med sakkunniga.

Efter seminariet, klockan 18.00, kommer vi att avtacka Soc&koms långvariga medarbetare som gått i pension: äldre universitetslektor och tidigare rektor Henrik Hägglund, universitetslektorerna och docenterna Annika Lillrank och Henrika Zilliacus-Tikkanen samt kontaktchef Robert Runeberg.

Vi bjuder på lätt servering och gott sällskap!

Vi utgår från att seminariet ordnas i Soc&koms festsal, men vi är också beredda på att vid behov ställa om seminariet till ett webbinarium. Tillfället kommer också att strömmas.

Torsdag 18.11.2021 klockan 16–18, Festsalen, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet (Snellmansgatan 12, ingång via Yrjö-Koskinens gata).