Välkommen på alumnbesök till Campus Gumtäkt måndagen 25.9.2023 kl. 16.30-20! Evenemanget är den andra delen av den serie campusbesök som anordnas gemensamt av Helsingfors universitets alumnförening och Helsinki Alumni -gemenskapen. Under besöken får ..