(PODCAST) Tiedeklubi 4 /2020

kuulokkeet-scaled-e1588074867170-1024×576

Tiedeklubi arrangeras endast som podcast i oktober. Lyssna på podcasten den 29.10.2020 på SoundCloud.

Kan upplevelser planeras? Bildar hörlurar verklighetsbubblor? Är vi på väg från informationsåldern till erfarenhetsåldern? Bland annat dessa frågor besvarar professorerna från Aalto-universitetet Virpi Roto och Sebastian Schlecht på i Tiedeklubis nästa podcastavsnitt. De diskuterar även framtidsutsikterna för ett snabbt stigande forskningsfält – erfarenhetsforskning. Diskussionen sker på engelska.

Tiedeklubi erbjuder intressant och vetenskapligt program under en timme efter arbetsdagens slut. Alla höstens Tiedeklubi-evenemang spelas in som podcasts och publiceras på SoundCloud dagen efter evenemanget. Under samma Soundcloud-konto hittar finns även diskussionerna från Tiedeklubi-evenemangen som spelades in under våren 2020.

Ons 29.10.2020, Soundcloud


Liknande händelser


Kuva: Arno de la Chapelle

Vetenskapsklubben: Kan vi vara riktigt sysslolösa?

Att vara arbetsam och att utveckla sig ses som dygder, vila, semester och sysslolöshet verkar mera ses som saker som upprätthåller arbetsförmågan. Aversionen gentemot lättja och att lata sig har en lång historia som kan spåras till upplysningstidens t..