Tiedeklubi 5/2020

Kuva: Matias Jurvanen

Kuva: Matias Jurvanen

Tiedeklubi erbjuder intressant och vetenskapligt program under en timme efter arbetsdagens slut. Alla höstens Tiedeklubi-evenemang spelas in som podcasts och publiceras på SoundCloud dagen efter evenemanget. Under samma Soundcloud-konto hittar finns även diskussionerna från Tiedeklubi-evenemangen som spelades in under våren 2020.

Ons 25.11.2020, kl 17-18, Manala, Dagmarsgatan 2.