Under ytan: Alvar Aaltos arkitektur

VillaSkeppet Christine och Göran Schildts stiftelse

Helsingfors universitets alumnförening och Christine och Göran Schildts Stiftelse ordnar gemensamt evenemangsserien Under ytan, som omfattar två föreläsningar våren 2023. Evenemangsserien kulminerar i en dagsutflykt till Villa Skeppet i Ekenäs, som är ritad av Alvar Aalto, i början på hösten 2023. Under utflyckten kommer vi att fördjupa oss föreläsningarnas teman. Varje tillställning är en självständig enhet, och deltagande i föreläsningar kräver inte deltagande i dagsutflykt eller vice versa. Välkommen med och höra om aktuell forskning och nya perspektiv!

På vårens sista föreläsning kommer arkitekt Sanna Tegel att berätta om Alvar Aaltos arkitektur, Villa Skeppet och miljöpsykologi. Alvar Aalto ritade Villa Skeppet som en gåva till sin goda vän och levnadstecknare Göran Schildt och dennes fru Christine. Byggnaden i Ekenäs var den sista av de privata småhusen som Aalto ritat, och den uppstod i ett exceptionellt nära samarbete mellan invånarna och arkitekten. Den lilla människans välbefinnande var det centrala målet för Aaltos arkitektur, och i Villa Skeppet sammanbinds detta mål på ett unikt sätt med arkitektens skulpturala formspråk som präglade hans mogna produktion.Tegel har studerat Villa Skeppet, bl.a. i sin avhandling.

Torsdag 13.4.2023 klockan 17-18, Porthania II (Universitetsgatan 3). Du kan också följa med tillställningen på distans.