UTMÄRK DIG PÅ ARBETSMARKNADEN – EN MODERN CV OCH ARBETSANSÖKAN

Under detta webbseminarium får du konkreta verktyg och insiktsfulla råd om hur du skriver en utmärkande och modern arbetsansökan och CV. Utbildningen lär dig hur användningen av nyckelord i din ansökan och kännedom om organisationen du söker till stärker dina förutsättningarna för en arbetsintervjuplats. Du lär dig också hur du sammanfattar din karriärstig på 1-2 sidor i din CV.

Utöver tydliga, övertygande och särskiljande arbetsanssökningsdokument fokuserar utbildningen på att öka den arbetssökandes professionella självkänsla och hur du förtydligar ditt kunnande. När du vet hur du identifierar och uttrycker ditt kunnande kan du också skickligt kombinera det med arbetsgivarens behov. Det gör arbetssökandet roligare och mera inspirerande och samtidigt ökar du förutsättningarna för en framgångsrik arbetsintervju.

Med hjälp av detta webbseminarium får du verktyg att:
• Förtydliga och uttrycka ditt kunnande
• Klargöra din kompetens så att den matchar jobbet du söker
• Tolka arbetsannonsen och urskilja vilka nyckelord du skall inkludera i din ansökan
• Skapa en övertygande, tydlig och välavgränsad arbetsansökan
• Kristallisera din karriärstig på 1-2 sidor i din CV
• Förstärka din tro på ditt kunnande, vara stolt över det och bli glad över att söka arbete

Reetta Viinanen, kommunikations-, karriär- och mentalcoach, drar onlineutbildningen som tar cirka 1,5 timme. Det kommer också att finnas tid för deltagarna att ställa frågor i slutet på seminariet.

Onsdag 27.4.2022 klockan 17.00. Evenemanget är online och deltagarlänken skickas separat till de som har anmält sig.