Vetenskapsklubben: Kan vi vara riktigt sysslolösa?

Tiedekahvila Kuva: Arno de la Chapelle

Kuva: Arno de la Chapelle

Att vara arbetsam och att utveckla sig ses som dygder, vila, semester och sysslolöshet verkar mera ses som saker som upprätthåller arbetsförmågan. Aversionen gentemot lättja och att lata sig har en lång historia som kan spåras till upplysningstidens tänkande och dess påverkan kan ännu ses i vårt förhållningssätt gentemot sysslolöshet. Klarar vi ens av att vara riktigt sysslolösa?

Värd för Vetenskapsklubben i maj är niin & näin som är Eurooppalaisen filosofian seura föreningens filosofiska tidskrift. Om filosofen Brian O´Connors verk Joutilaisuus diskuterar niin & näin -tidningens redaktör Risto Koskensilta och chefredaktör Tytti Rantanen.

Vetenskapsklubbarna arrangeras av Vetenskapliga samfundens delegation (VSD).  Programinnehållet står VSD:s medlemsföreningar för och Alumnföreningen deltar i samarbetet. Klubbarna arrangeras denna säsong i Vetenskapscafeet i Vetenskapernas hus och bandas in. Inbandningen publiceras dagen efter i form av podcaster på Tiederadio-kanalen i SoundCloud och Spotify.

Onsdag 24.5.2023 klockan 17-18, Vetenskapens hus, Vetenskapscafeet (Kyrkogatan 6).