Vetenskapsklubben podcast: Vad skulle vi sakna om vi inte skulle ha facklitteratur?

Kuvituskuva_1200X_Unsplash_C

Under ledning av Delegationen för informationsspridning diskuteras temat Vad skulle vi sakna om vi inte skulle ha facklitteratur? Om facklitteraturens betydelse diskuterar Stiftelser och fonder rf:s verkställande direktör Liisa Suvikumpu, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulus bibliotekarie Pekka Uotila och författare Tiina Raevaara. Diskussionen förs på finska.

Huvudansvarig för Vetenskapsklubben är Vetenskapliga samfundens delegation. Vetenskapsklubben produceras i samarbete med ett stort nätverk av samarbetsparter. Ansvariga för vårens avsnitt är Liikuntatieteellinen Seura, Delegationen för informationsspridning,och Astronomiska föreningen Ursa, även Helsingfors universitets alumnförening deltar i samarbetet.

To 29.4.2021 klockan 12. Anmäl dig så skickar vi länken till podcasten åt dig via e-post