Sole Molander

sole molander

Styrelsemedlem Sole Molander är filosofie doktor, entreprenör på The JuicePLUS+ Company ApS och alumn från statsvetenskapliga fakulteten.