Eero Kärki

Eero_Kärki

Eero Kärki är jurist, Bird&Bird Ab och alumn från juridiska fakulteten.