Kristiina Mukala

Kristiina_mukala

Kristiina Mukala är med.dr 1981 HU. Medicinalråd, Social- och hälsovårdsministeriet.