Marjo Nurminen

Alumniyhdistyksen hallitus henkilöt 2020-13

Marjo T. Nurminen är ordförande i alumnföreningens styrelse. Hon är författare av facklitteratur, vetenskapsjournalist och arkeolog. Nurminens verk Oppineita eurooppalaisia naisia antiikista valistukseen vann Finlandiapriset i Facklitteratur 2008. Nurminen är alumn från humanistiska fakulteten.