Riikka Heikinheimo

Riikka_heikkinen

Riikka Heikinheimo är direktör på Finlands näringsliv rf. Hon är fil.dr i molekylgenetik, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala. Kandidat i naturvetenskaper HU.