Tuula Honkanen-Buzalski

Tuula Honkanen-Buzalski

Tuula Honkanen-Buzalski är Veterinärmedicine doktor och arbetar som konsult och styrelseordförande för TLBona Oy. Hon är även medlem i International Women’s Forums (IWF) Finlands styrelse. Honkanen-Buzalski har tidigare fungerat som direktör för Eviras avdelning för forskning och laboratorium. Hon är alumn från veterinärmedicinska fakulteten. Hennes eget område är de djursjukdomar som påverkar livsmedelssäkerhet.

Honkanen-Buzalski strävar efter att motverka ett av världens allvarligaste hälsohot, att minska på överanvändningen av antibiotika inom djurproduktion. Ett annat viktigt mål för henne är att främja kvinnors karriärmöjligheter speciellt inom ledande positioner, vilket hon arbetar för genom att sitta i styrelsen för IWF Finland.