Inka Hetemäki

Inka Hetemäki

Inka Hetemäki är programdirektör för  Finlands Unicef. Hon är humanistiska fakultetens alumn.