Liisa Hytönen

Liisa Hytönen crop

Liisa Hytönen är filosofie magister och alumn från matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. Bra ledarskap är en hjärtefråga för henne.