Marja-Liisa Niinikoski

Marja-Liisa Niinikoski

Marja-Liisa Niinikoski är ordförande i Alumnföreningens styrelse. Hon är alumn från juridiska- och pedagogiska fakulteten samt ekonomie doktor från Aalto univesitetet. Hon är verkställande direktör för Suomen tekstiili & Muoti rf.