Salla Syrman

Salla Syrman

Salla Syrman är senior kommunikationskonsult och delägare i kommunikationsbyrån Kaiku. Hon är alumn från humanistiska fakulteten.