ALUMNIMAIL

liity_fi

När du har utexaminerats från Helsingfors universitet eller när din anställning vid universitetet har avslutats upphör också din rätt att använda e-postadressen helsinki.fi.

Som alumn kan du i stället få en e-postadress för alumner, som har formen: fornamn.efternamn@alumni.helsinki.fi

Observera att alumni-e-postadressen är en adress för vidarebefordran. Den innehåller ingen e-postlåda och dina gamla e-postmeddelanden förmedlas inte dit automatiskt.