DELEGATIONEN 2018

ALUMNFÖRENINGENS DELEGATION UNDER MANDATPERIODEN 2018

 • Verksamhetsledare Kati Myllymäki, Finlands läkarförbund (ordförande)
 • Agroforstmagister Christina Gestrin (1. viceordförande)
 • Konsult,Företagare Arto Ojala, AvePO Oy (2. viceordförande)
 • Sektorchef Juha Jolkkonen, Social­ och hälsovårdsektorn, Helsingfors stad Ny
 • Biträdande avdelningschef Taina Aaltonen, jord­ och skogsbruksministeriet
 • Fri skribent och naturvårdare Heidi Andersson, WWf finlands styrelse
 • Advokat, vicehäradshövding Ritva-Liisa Luomaranta, Advokatbyrå Borenius Ab
 • Direktör Mari Pantsar, Kolneutral cirkulär ekonomi, Sitra Ny
 • Professor Seppo Honkapohja, Aalto­universitetet
 • Auktoriserad jurist, vicehäradshövding Taisto Hujala, If skadeförsäkringsbolag
 • Fil lic.Carmela Kantor-Aaltonen, ombudsman för Suomen bioteollisuus ry och ledande expert för Kemiateollisuus ry
 • Verkställande direktör Juha Pekka Katainen, Krogerus Advokatbyrå Ab Styrelseproffs,JK Kirsi Komi
 • Forskningsdirektör Mika Maliranta, Näringslivets forskningsinstitut (Etla)
 • Försäljningsdirektör Jari Pitkälä, barona group Ny
 • Direktör Anna-Maria Soininvaara, Centrumbiblioteket i Helsingfors
 • Statssekreterare Peter Stenlund, Utrikesministeriet
 • Kundchef Mikko Surakka, Oriola Oy
 • Verksamhetsledare Tuija Talvitie, Crisis Management Initiative (CMI)
 • Ambassadör Teemu Tanner, Finlands ambassad i Paris
 • Naturtjänstdirektör Timo Tanninen, Forststyrelsen
 • Kanslichef Sami Sarvilinna, Helsingfors stad Ny
 • Styrelseordförande Leena Niemistö, finlands nationalopera och ­balett sr och stiftelsen för finlands nationalopera och ­balett sr Ny