Juha Jolkkonen

juha_jolkkonen_uusi13-3-9352447

Juha Jolkkonen är 2. viceordförande för Alumnföreningens delegation. Han är sektorchef för Social- och hälsovårdssektorn på Helsingfors stad och alumn från medicinska fakulteten,